Hugro Services heeft een transparante werkwijze.

Dit betekent dat u vooraf altijd weet waar u aan toe bent, zodat "vervelende verrassingen achteraf" zo maximaal mogelijk worden voorkomen. Ten aanzien van de uit te voeren werkzaamheden maken wij een inschatting, indien noodzakelijk gepaard met een schouwing bij u ter plaatse, op basis waarvan wij qua benodigde materialen en arbeidsuren voor u een degelijke offerte kunnen maken. En mochten wij tijdens de uitvoering van de werkzaamheden toch tegen dingen aanlopen die vooraf niet waren te voorzien en die toch extra kosten met zich mee brengen, dan overleggen wij dat direct (dus tijdens de werkzaamheden) met u, zoeken wij gezamenlijk naar een oplossing en confronteren wij u daarmee niet achteraf.